På grund av rådande omständigheter kommer vi ej att kunna fira midsommar i hembygdsparken. Vi kommer att noggrant följa folkhälsomyndighetens rekommendationer då vi utformar årets aktiviteter. Vi kommer att meddela på vår hemsida och i Västerviks tidningen vilka programpunkter vi kommer att genomföra.


Syftet med denna sida är att ni som användare ska hitta den information som ni söker angående våra evenemang och det kulturarv som vi förvaltar.

 


Vi söker efter bilder från bygden! Årtalen 40-tal till 80-tal har vi knappt alls i vårt arkiv. Så har ni bilder på miljöer, byggnader och andra företeelser som är intressant ur ett hembygdsperspektiv kontakta Fredrick Åhlin