sagverk11jpg


Välkomna! 

Årsmöte kommer att hållas i Hjorteds församlingshem den 26/3 klockan 12:30. Servering av våfflor och visning av flygfotografier från bygden.Nu finns programmet för 2023 publicerat! Syftet med denna sida är att ni som användare ska hitta den information som ni söker angående våra evenemang och det kulturarv som vi förvaltar.

 


Vi söker efter bilder från bygden! Årtalen 40-tal till 80-tal har vi knappt alls i vårt arkiv. Så har ni bilder på miljöer, byggnader och andra företeelser som är intressant ur ett hembygdsperspektiv kontakta Fredrick Åhlin