Syftet med denna sida är att ni som användare ska hitta den information som ni söker angående våra evenemang och det kulturarv som vi förvaltar.

 

Vi söker efter bilder från bygden! Årtalen 40-tal till 80-tal har vi knappt alls i vårt arkiv. Så har ni bilder på miljöer, byggnader och andra företeelser som är intressant ur ett hembygdsperspektiv kontakta Fredrick Åhlin


Vi har uppdaterat vårt program. De evenemang som är inställda har strukits över. Vi avvaktar med att ställa in de programpunkter vi har i höst till vi vet mer hur situationen med Covid-19 utvecklar sig.


På grund av Covid-19 har hembygdsföreningen beslutat att för tillfället ställa in våra evenemang. Vi följer de rekommendationer som ges och vi följer utvecklingen noga. Skulle nya direktiv komma som ger oss möjlighet att fortsätta enligt vårt program meddelas detta på vår hemsida samt genom annons i Västerviks-Tidningen. Vi beklagar detta men våra medlemmars säkerhet går alltid först.