IMG_1046midsommarjpg 

Välkomna! 

TYVÄRR MÅSTE VI STÄLLA IN SLÅTTERN I ÅR!
På tok för dålig tillväxt av gräs är orsaken till detta.

Hembygdsföreningen vill även tacka alla som ställde upp och arbetade under midsommar firandet! Vilken fest det blev och vilken publik som slöt upp!


Nu finns programmet för 2023 publicerat! Syftet med denna sida är att ni som användare ska hitta den information som ni söker angående våra evenemang och det kulturarv som vi förvaltar.

 


Vi söker efter bilder från bygden! Årtalen 40-tal till 80-tal har vi knappt alls i vårt arkiv. Så har ni bilder på miljöer, byggnader och andra företeelser som är intressant ur ett hembygdsperspektiv kontakta Fredrick Åhlin