Välkomna till bildvisning i Getterums bygdegård den 21/11 klockan 18:00. Jan Direll som är barnbarn till Albert Billström kommer att berätta om och visa bilder tagna av sin morfar.


Syftet med denna sida är att ni som användare ska hitta den information som ni söker angående våra evenemang och det kulturarv som vi förvaltar.

 


Vi söker efter bilder från bygden! Årtalen 40-tal till 80-tal har vi knappt alls i vårt arkiv. Så har ni bilder på miljöer, byggnader och andra företeelser som är intressant ur ett hembygdsperspektiv kontakta Fredrick Åhlin