Kontakt


Ordförande
  Hans Åkesson 

Vice ordförande  Fredrick Åhlin 

Kassör  Håkan Wärling

Matrikelförare Fredrick Åhlin

Sekreterare Elisabeth Reidefors

Ledamot  Janne Ottosson

Ledamot  Sören Johansson

Ledamot Marja Karjalainen

Suppleant Annika Forsgren

Suppleant Mats Djurstedt

Suppleant Majvor Håkansson


För att skicka e-post till någon i styrelsen klicka på respektive befattning