Sågverket 


Idén med ett sågverksbygge kom upp efter att våra motor o hantverksdagar avhållits ett par år. Vi ville visa hur en mindre såg kunde se ut på 30-talet. Dessa fanns det gott om i våra trakter på den tiden, tack vare den goda tillgången på skog. Såghuset byggdes 1998 av timmer som medlemmarna skänkte. Timret sågades på Bertil Gustafssons sågverk i Flodmarken utanför Hjorted.


Själva bygget gjorde medlemmarna med ideella insatser under ledning av Torsten Fredriksson som ritade sågen, samt  Bertil Gustafsson och Åke Karlsson och ett stort antal medlemmar. Det var många goda krafter som hjälptes åt. Takstickorna är av asp och hyvlades av Olle Axelsson från Hultsfred.


Om vi så går till inventarierna, så har vi först sågbänken. Det är en 18m lång stockbänk tillverkad av Anderssons Mekaniska verkstad i Mariannelund, troligen på 30-talet. Den har trärullar o kuggstångsmatning med tre hastigheter. Motorn som drar bänken är en råoljemotor på 25 effektiva hk, tillverkad på Beijers Motorfabrik i Vimmerby 1935.


Vidare finns en hyvel för takstickor också från 30-talet. Det är samma hyvel som användes för hyvlingen av stickor till såghuset och inköptes 2007 av Olle Axelsson. Motorn som driver den är en Munktell 12 hästars råoljemotor jämngammal med dom övriga inventarierna.


Allt är fullt fungerande och vi sågar ett antal gånger per år, först o främst åt oss själva men även om medlemmar i föreningen behöver hjälp. Det är ett sätt att hålla kunnandet vid liv och grejorna i trim. 

sagverk4jpgsagverk9jpg
sagverk11jpgsagverk10jpg
sagverk6 2jpg

Råoljemotor på 25 effektiva hk, tillverkad på Beijers Motorfabrik i Vimmerby 1935