Program för Hjorteds hembygdsförening 2022.

·      27/3 kl. 12.00. Årsmöte i Getterums bygdegård.

·      23/4 kl. 10.00 – 13.00. Vårstädning i parken.

·      1:a  onsdagen i maj – augusti, kl. 18.00 – 21.00. Arbetskvällar i parken.

·      14/5 kl. 10.00 Visning av Hjorteds kyrkogård och kyrka. Medtag kaffekorg.

·      26/5 kl. 14.00 Gudstjänst i hembygdsparken.

·      11/6 kl. 10.00 Veterantraktorträff i parken. Medarrangör LRF. Möjlighet att åka en runda finns. Vi håller med grill.

·      23/6 kl. 18.00. Vi samlas i parken för att klä stången och förbereda midsommarfirandet.

·      24/6 kl. 11.30. Traditionsenligt midsommarfirande i vår vackra hembygdspark.

·      25/6 kl. 14.00 Gudstjänst i hembygdsparken.

·      Våffelservering i parken. Kl. 12.00 – 15.00. 3/7 – 10/7 – 17/7 – 24/7 – 31/7 – 7/8 – 14/8.

·      9/7 kl. 10.00. Traditionsenlig slåtter på Strömsnäs ägor. Se hästar och maskiner i arbete, som på farfars tid. Hjälp till  

       eller kom bara och titta, ta med kaffekorgen.

·      20/8 kl. 10.00 – 15.00. Motor och hantverksdag i Hjorteds hembygdspark. I samarbete med LRF och GoIF.

·      3/9 kl. 10.00. Höstvandring i Hembygdsparken. Vi visar och berättar om byggnaderna. Medtag kaffekorg.

·      15/10 kl. 11.00 kom till Getterums bygdegård och få dina gamla foton inskannade. Ta med ett USB. Servering

·      20/11 kl. 18.00. Film och bildvisning i Getterums bygdegård.


Reservation för ändringar och tillägg. Annonsering sker i regel under ”föreningar” i Västerviks – Tidningen. VÄLKOMNA!