På grund av rådande omständigheter kommer vi ej att kunna fira midsommar i hembygdsparken. Vi kommer att noggrant följa folkhälsomyndighetens rekommendationer då vi utformar årets aktiviteter. Vi kommer att meddela på vår hemsida och i Västerviks tidningen vilka programpunkter vi kommer att genomföra.