Motor och hantverksdagen är hembygdsföreningens största evenemang. Här vill vi visa upp dåtidens hantverk och maskiner i en nutid för alla som är intresserade av att få en inblick i dessa företeelsers samverkan. Vi bjuder in hantverkare som kan visa upp flera olika typer av tillverkning. Vi visar hur äldre tiders jordbruk industrialiserades i samklang med 1800-talets industrialisering. Tändkulemotorer, kvarn, tröskverk, traktorer med mera plockas fram och förevisas. Servering och försäljning av hantverksprodukter och även en betydande del av dagen. Vi förevisar även flera veteranfordon. Allt från mopeder till personbilar. Vi försöker variera vårt utbud så ovan nämnda företeelser är enbart ett smakprov vad som kan dyka upp. Nedan följer några bilder från tidigare år. För datum och tid se vårt program.