berner1jpg


Hjorteds hembygdsförening har förmånen att inneha denna fotografs samlade alster. Vi förvaltar tusentals med bilder från vår bygd men även fotografier från stora delar av vår kommun.

Berner var en mycket verksam man som föddes i Hjorted socken på julafton 1860. Han var son till socknens förste ordinarie skollärare N. P. Petterson. Han gick i sin fars fotspår och efter utbildning blev han 1882 vald till förste ordinarie folkskolelärare i Hjorted och arbetade som detta till år 1915. Han arbetade även som klockare och organist mellan 1883 och 1915, han blev även år 1912 kamrer vid Hjorteds sparbank. Han arbetade som kamrer till hans död 1932.


berner2jpg


Det är väl främst för hans stora kulturella gärning som fotograf han idag är mest känd. Med hans egenhändigt byggda kamera fotograferade han stort som smått. Allt från barnens lek till herrgårdslivet vid Falsterbo gård. Ett kännetecken är att han försöker spegla sin tid. Vi kan beskåda större sammankomster vid Falsterbo gård men likväl har han valt att dokumentera tjänstefolkets arbete, allt från tjänsteflickorna som arbetar i köket till arrendatorn som plöjer med oxar på åkern. Att det just finns ett så stort antal arbetsbilder och fotografier över för den tiden typiska miljöer gör sannerligen hans bilder unika för denna bygd och för epoken även nationellt sätt.

Hembygdsföreningen förvaltar nu denna samling och kommer att digitalisera och katalogisera hans bilder. Vi kommer även till och från att visa upp ett urval av Berners bilder på vår hemsida. Vid övriga förfrågningar kontakta föreningen.


För att hedra denna kulturens man har Hjorteds hembygdsförening 2013 valt att instifta ett stipendium till Berners minne. Stipendiat utses av skolan och i Hjorted. Motivering till detta stipendium kan läsas här nedanför:

”Hjorteds hembygdsförening vill belysa och främja de humanistiska konstformerna. I Karl Ludvig Berners anda vill vi stödja och uppmuntra de personer som uppvisar intresse, kunskap och talang inom någon av följande ädla konstformer: musik, bild, teater och fotografi. K L Berner var själv en man som med hjälp av sin kamera gett oss en inblick i vår hembygds historia. En gärning och ett utforskande som bevarat en bild av det förflutna för vårt beskådande. I samma anda hoppas vi att elever ska utforska sina konstnärliga talanger”.Hjortedshembygdsförening besitter ett stort arkiv av bilder från tiden 1880 till omkring 1930 talet. Mycket av detta materiel har genom stor omsorg och intensiva studiecirklar dokumenterats, personbeskrivits och katalogiserats för att intresserade människor ska kunna ta fram bilder från sin bygd. Vissa av bilderna visas under söndagar samtidigt som vi bedriver våffelservering i hembygdsparken, se program. Ifall man vill ha en eller flera kopior på dessa foton går det bra att kontakta hembygdsföreningen. Vi har fasta priser för det arbete vi utför då vi tar fram bilder åt er.

Ett grundpris på 200: - tas ut direkt. För detta får ni en bild skickad till er i valfritt digitaltformat på cd skiva. För varje tillkommande bild tar vi ett pris av 30: -. Leveranstiden kan variera beroende på er förfrågan och den tiden vi har tillförfogande. I arkivet finns omkring 5000 bilder från framförallt Hjorted med omnejd men också från stora delar av Tjust. Bilderna är tagna av K.L. Berner som ni kan läsa mer om på denna hemsida. Fotografierna digitaliseras efter Nordiska museets regler för detta på en scanner av märket Epson Perfection V700.


För beställning kontakta Fredrick Åhlin