Hembygdsföreningen var tidigt ute i sin skötsel av ängsladorna vid Grönsjön. Kortet nedan togs någon gång under 1968-1969. Vi har kontinuerligt arbetat med ängsladorna som nu mer eller mindre är de enda bevarande ängsladorna i området. Nedan kan ni se några olika bilder från dessa och vad vi gjort. Varje år förlägger vi även en aktivitet vid ladorna. Från år till år har det varit musikunderhållning, tipspromenader och servering.
gronsjon1jpg

2007 togs träd ner som växte runt ladorna och delar av slåtterängen återskapades. Taket reparerades även delvis detta år. 
gronsjo66jpg
gronsjo44jpg


2014 var det återigen dags för en arbetsinsats.
IMG_6190jpg