Syftet med denna sida är att ni som användare ska hitta den information som ni söker angående våra evenemang och det kulturarv som vi förvaltar.


Styrelsen - Program - HembygdsparkenK L Berner - Bygdehistoria - Maskinkurs - Hantverks och motordagen - Sågverket - Grönsjön - Övrigt

Slåttergille


Om ni söker information angående vår bygd och vill komma i kontakt med oss ber vi er att använda vår e-mailVi vill också meddela att 2019 års kalender har ett tryckfel. Månaden juli saknas. Ny kalender kan hämtas ut hos handelsträdgården i Hjorted mot inlämnande av den gamla. Eller om kontakt tas med någon i styrelsen. Vi ber om ursäkt för detta.Vi söker efter bilder från bygden! Årtalen 40-tal till 80-tal har vi knappt alls i vårt arkiv. Så har ni bilder på miljöer, byggnader och andra företeelser som är intressant ur ett hembygdsperspektiv kontakta Fredrick Åhlin

Nu är årets verksamhet igång!

För mer information se vårt program.

Här nedanför kan ni söka i hembygdsföreningens bildarkiv


Hjorteds hembygdsförenings bildarkiv.xlsx

För 2019 år program tryck här