Syftet med denna sida är att ni som användare ska hitta den information som ni söker angående våra evenemang och det kulturarv som vi förvaltar.


Styrelsen - Program - HembygdsparkenK L Berner - Bygdehistoria - Maskinkurs - Hantverks och motordagen - Sågverket - Grönsjön - Övrigt

Slåttergille


Om ni söker information angående vår bygd och vill komma i kontakt med oss ber vi er att använda vår e-mail

Vi söker efter bilder från bygden! Årtalen 40-tal till 80-tal har vi knappt alls i vårt arkiv. Så har ni bilder på miljöer, byggnader och andra företeelser som är intressant ur ett hembygdsperspektiv kontakta Fredrick Åhlin

Välkomna till hembygdsföreningens årsmöte i Hjorteds församlingshem den 25 mars klockan 12:30.

Vi vill göra samtliga medlemmar uppmärksamma på att vi har bytt till bankgiro. Tryck här för mer information

Här nedanför kan ni söka i hembygdsföreningens bildarkiv


Hjorteds hembygdsförenings bildarkiv.xlsx