Syftet med denna sida är att ni som användare ska hitta den information som ni söker angående våra evenemang och det kulturarv som vi förvaltar.


Styrelsen - Program - HembygdsparkenK L Berner - Bygdehistoria - Maskinkurs - Hantverks och motordagen - Sågverket - Grönsjön - Övrigt

Slåttergille


Om ni söker information angående vår bygd och vill komma i kontakt med oss ber vi er att använda vår e-mailVi vill också meddela att 2019 års kalender har ett tryckfel. Månaden juli saknas. Ny kalender kan hämtas ut hos handelsträdgården i Hjorted mot inlämnande av den gamla. Eller om kontakt tas med någon i styrelsen. Vi ber om ursäkt för detta.Vi söker efter bilder från bygden! Årtalen 40-tal till 80-tal har vi knappt alls i vårt arkiv. Så har ni bilder på miljöer, byggnader och andra företeelser som är intressant ur ett hembygdsperspektiv kontakta Fredrick Åhlin

Nu är årets verksamhet igång! Ett välbesökt årsmöte i Getterums bygdegård är nu avslutat.

Här nedanför kan ni söka i hembygdsföreningens bildarkiv


Hjorteds hembygdsförenings bildarkiv.xlsx

För 2019 år program tryck här