Syftet med denna sida är att ni som användare ska hitta den information som ni söker angående våra evenemang och det kulturarv som vi förvaltar.


Styrelsen - Program - HembygdsparkenK L Berner - Bygdehistoria - Maskinkurs - Hantverks och motordagen - Sågverket - Grönsjön - Övrigt

Slåttergille


Om ni söker information angående vår bygd och vill komma i kontakt med oss ber vi er att använda vår e-mail

Vi tar nu emot anmälningar till motor och hantverksdagen den 26/8. Om ni är intresserad av att vara med ta kontakt med Fredrick Åhlin. Vid intresse kommer vi i år även bjuda in företag och organisationer som sysslar med byggnadsvård. Så om ni vill vara med eller har tips kontakta även då Fredrick Åhlin.

Vi söker efter bilder från bygden! Årtalen 40-tal till 80-tal har vi knappt alls i vårt arkiv. Så har ni bilder på miljöer, byggnader och andra företeelser som är intressant ur ett hembygdsperspektiv kontakta Fredrick Åhlin

Välkomna att avnjuta våfflor med kaffe i vår hembygdspark. Varje söndag fram till mitten av augusti.