Program_files/Program%20fo%CC%88r%20Hjorteds%20hembygdsfo%CC%88rening%202016.docx


Ni som vill bli medlem i vår trevliga förening kan göra detta över internet genom er internetbank.

Betala in 100:- till Bankgiro 5202-4064 ange som betalningsmottagare Hjorteds hembygdsförening, kom ihåg att ange avsändare. Familjeavgiften är 200:-. Om familjeavgift betalas uppge då samtliga familjemedlemmar som inbetalningen gäller.

                   VI HAR EJ LÄNGRE PLUSGIRO!