Övrig information om bygden

 


Hjorted - de stora skogarnas och många sjöarnas socken ... Tjusts utpost i söder har en yta av 282 kvkm, varav nästan tre fjärdedelar är skog. Förutom Östersjön gränsar socknen till sju andra socknar, varav fyra i Tjust och två i Tunalän.

Befolkningen är idag cirka 1600, jämfört med den högsta noteringen, 4250 år 1880. Förutom de tre tätorterna Hjorted, Blankaholm och Totebo finns ett tiotal byar samt en stor spridd bebyggelse.

Det äldsta skriftliga belägget för Hjorted är från ett avlatsbrev från år 1400. Namnet skrevs då Hiortedhe. Efterleden "ed" syftar på landtungan eller näset mellan sjöarna Hjorten och Långsjön. De första beläggen för namngivna personer i Hjorteds socken är från år 1381.

Om ni vill besöka Hembygdsparken svänger ni av precis efter Sundsgården, skylt finns uppsatt.

Vi vill även rekommendera, när ni besöker Hjorted, det eminenta mopedmuseet .

Getterums by har även den en hemsida med relevant information om byn och dess aktiviteter med marknad och bygdegård