Information inför 2020 kommer

Ni som vill bli medlem i vår trevliga förening kan göra detta över internet genom er internetbank.

Betala in 100:- till Bankgiro 5202-4064 ange som betalningsmottagare Hjorteds hembygdsförening, kom ihåg att ange avsändare. Familjeavgiften är 200:-. Om familjeavgift betalas uppge då samtliga familjemedlemmar som inbetalningen gäller.

                  VI HAR EJ LÄNGRE PLUSGIRO!