Program för Hjorteds hembygdsförening 2020.

·       22/3 kl. 12.30. Årsmöte i Getterums bygdegård.

·       25/4 kl. 10.00 – 13.00. Vårstädning i parken. Ta med räfsa och hjälp till!

·       1:a onsdagen i maj – augusti, kl. 18.00 – 21.00. Arbetskvällar i parken.

·       9/5 kl. 10.00 Vårvandring i hembygdsparken. Presentation av byggnaderna, med anledning av att föreningen fyller 60 år. Vi bjuder på kaffe.

·       21/5 kl 14.00 Gudstjänst i hembygdsparken.

·       13/6 kl 10.00 Veterantraktorträff i parken. Möjlighet att åka en runda finns. Vi håller med grill.

·       18/6 kl. 18.00. Vi samlas i parken för att klä stången och förbereda midsommarfirandet.

·       19/6 kl. 11.30. Traditionsenligt midsommarfirande i vår vackra hembygdspark.

·       20/6 kl 11.00 Gudstjänst i hembygdsparken.

·       Våffelservering i parken. Kl. 12.00 – 15.00. 28/6 – 5/7 – 12/7 – 19/7 –26/7- 2/8 – 9/8. Våra pärmar med Berners bilder finns att titta i.

·       18/7 kl. 10.00. Traditionsenlig slåtter på Strömsnäs ägor. Se hästar och maskiner i arbete, som på farfars tid. Hjälp till eller kom bara och titta, ta med kaffekorgen.

·       22/8 kl. 10.00 – 15.00. Motor och hantverksdag i Hjorteds hembygdspark. I samarbete med LRF och GoIF.

·       5/9 kl. 10.00. Höstvandring i Marieholm, Haraldsbo, Norra Mörhult mm.

·       4/10 kl. 11.00 kom till Getterums bygdegård och få dina gamla foton inskannade. Ta med ett USB. Servering

·       22/11 kl. 18.00. Film och bildvisning i Getterums bygdegård.

Reservation för ändringar och tillägg. Annonsering sker i regel under ”föreningar” i Västerviks tidningen.

  

VÄLKOMNA!


Ni som vill bli medlem i vår trevliga förening kan göra detta över internet genom er internetbank.

Betala in 100:- till Bankgiro 5202-4064 ange som betalningsmottagare Hjorteds hembygdsförening, kom ihåg att ange avsändare. Familjeavgiften är 200:-. Om familjeavgift betalas uppge då samtliga familjemedlemmar som inbetalningen gäller.