Syftet med denna sida är att ni som användare ska hitta den information som ni söker angående våra evenemang och det kulturarv som vi förvaltar.

Hjorteds hembygdsförening håller årsmöte den 22/3 klockan 12:30 i Getterums bygdegård.

Vi söker efter bilder från bygden! Årtalen 40-tal till 80-tal har vi knappt alls i vårt arkiv. Så har ni bilder på miljöer, byggnader och andra företeelser som är intressant ur ett hembygdsperspektiv kontakta Fredrick Åhlin